Azraeni

TTL : Selayo, 09-03-1969

NIP : 19690309 198903 2002

Golongan : III/c

Jabatan : Kassubag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana

   

Durmawel Fernando, S.E.

TTL : Padang, 26-12-1978

NIP : 19781226 200904 1003

Golongan : III/c

Jabatan : Kassubag Umum dan Keuangan

   

Firdinansyah Yursal, S.Kom.

TTL : Padang, 24-02-1982

NIP : 19820224 201101 1006

Golongan : III/b

Jabatan : Kassubag Perencanaan, TI dan Pelaporan